GSI Outdoors Glacier Stainless Tumbler, 12oz - White